Žádost o pomoc s údržbou

Milí farníci,

Nastalo jaro a tak pomalu nastane i vhodné počasí pro údržbové práce na nemovitostech. Všichni víte, že je dodavatelsky zajištěná výmalba kostela. Nejenom na kostele, ale i na dalších nemovitostech ve vlastnictví farnosti by bylo třeba udělat řadu udržovacích prací. Některé bude nutno provést dodavatelsky, některé ale bude možné a vhodné provést svépomocí. Jedná se o práce různého charakteru - např. zednické (např. oprava rozpadající se zdi ve farním dřevníku), elektrikářské (nař. nová elektroinstalace ve farní stodole), zemní (např. pročištění potůčku pod Truhlářovým rybníkem), natěračské. Některé bude možné provést až po projednání s památkáři (např. osekání přízemních partií vnějších omítek kostela).

Prosil bych proto ochotné farníky (vzhledem k charakteru prací půjde převážně o muže), kteří by měli zájem s údržbou pomoci, aby se mi přihlásili.

Rovněž bych přivítal, kdyby některý z farníků s vodohospodářským vzděláním přijal poněkud specifickou službu, spočívající v provádění obchůzek technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech (rybnících) ve vlastnictví naší farnosti.  

 

Zdeněk Sedlák, administrátor farnosti