Nabídka pronájmu Truhlářova rybníka

Nabídka pronájmu Truhlářova rybníka
Farnost Nížkov nabízí k pronájmu rybník Truhlářův, též zvaný Farský. Rybník se nachází na bezejmenném levostranném přítoku Rožkového potoka. Z hlediska napájení rybníka je vodnost tohoto přítoku dostačující. Povodí rybníka je převážně zemědělsky využívané, bez sídel. Výše v povodí se nachází jeden menší rybník (Najpadlík) a silnice Nížkov – Polná.  

Rybník se nachází na pozemcích p.č. 560/1 a 571 v k.ú. Nížkov, jeho katastrální výměra činí 0,58 ha. Přístupný je po lesních cestách. Technický stav vykazuje menší závady (nutno vidět). Výše nájemného dohodou. V případě nutných oprav nad rámec běžné provozní údržby možnost odpovídající slevy z nájemného.

Kontakt: farnost-nizkov@seznam.cz; 566 675 129 ; Zdeněk Sedlák, administrátor farnosti