!!! Změna pořadu nedělních mší sv. od 11. května !!!

Milí farníci,

připomínáme údaj z ohlášek, že se v naší farnosti od 11. května do odvolání mění pořad nedělních mší sv. Vzhledem k nutným rozestupům mezi osobami se mše sv. se začátkem v 10 hod. PŘESOUVÁ DO NÍŽKOVA. Navíc je v Nížkově přidána mše sv. v sobotu v 18 hod., při níž už bude nedělní liturgie.

Zároveň připomínáme, že vždycky platilo a platí, že kdo by se z obav o zdraví své nebo svých blízkých nezúčastnil nedělní mše sv., nehřeší proti 3. přikázání.  V naší diecézi dočasně také platí, že účast na mši sv. ve všední den se považuje za splnění "povinnosti" účasti na nedělní mši sv. 

 

S přáním pokoje a dobra

 

Zdeněk Sedlák, duchovní správce