Prázdninové setkání přátel časopisu Duha a Papežských misijních děl

Milí čtenáři našich farních stránek,

až po uzávěrce prázdninového dvojčísla farního listu ke mně doputovala pozvánka na Prázdninové setkání přátel časopisu Duha a Papežských misijních děl. Protože by vás to mohlo inspirovat při plánování prázdninového programu, uvádím pozvánku alespoň zde:

Prázdninové setkání přátel časopisu Duha a Papežských misijních děl se bude konat v sobotu 22. srpna 2020 v Putimi u Písku.

Program:

11:30   příprava na mši sv., nácvik písní

12:00   mše svatá v kostele sv. Vavřince v Putimi (celebrant biskup Pavel Posád),

13:00 pohoštění na farní zahradě

14:00 program po děti, soutěže, tvoření, návštěva rodinné ZOO

14:30 beseda s biskupem Pavlem Posádem

16:00 koncert Strašáci (rodina Strašákova)

 

Je možné si předem domluvit nocleh pro rodiny i skupiny s dětmi na kontaktech: redakceduhy@gmail.com nebo tel. 731 402 878.