Virtuální výstava Moravské zemské knihovny k násilné likvidaci klášterů

Milí čtenáři našich farních stránek,

Moravská zemská knihovna u příležitosti 70. výročí násilné likvidace mužských a ženských klášterů má na svých stránkách virtuální výstavu, kterou doporučuji ke shlédnutí (anotace viz níže). 

 

ONLINE VÝSTAVA AKCE K
Původně plánovanou výstavu k 70. výročí zásahu komunistické moci vůči klášterům jsme přepracovali do online podoby. Nově nabízí i doporučení na další literaturu, zajímavé odkazy k tématu, materiály z Archivu bezpečnostních složek, vzpomínky pamětníků z projektu Paměť národa atd. Z výstavy tak vznikla celá virtuální knihovna. V důsledku akce K byly zabaveny, zčásti zničeny a zčásti rozkradeny, vzácné klášterní knihovny. Na webová stránce https://akcek.knihovny.cz najdete základní informace o akci K, časovou osu souvisejících událostí a také si zde můžete prohlédnout zajímavé exempláře ze zabavených klášterních fondů v digitální podobě.

 

Pamatujme prosím  v modlitbě také na ty, kdo dnes na různých místech světa pronásledují církev

S přáním požehnaných dnů 

Zdeněk Sedlák, duchovní správce