Administrátor farnosti zůstává

Milí farníci,

protože jsem se od více osob dozvěděl, že v Nížkově kolují fámy o mém odchodu z Nížkova a dokonce i o mém odchodu z kněžské služby, chtěl bych tyto fámy vyvrátit. 

1. Rozhodně nemám v úmyslu opustit kněžskou službu a nezavdal jsem ani žádný podnět k tomu, abych byl z duchovenského stavu propuštěn. Ani jsem o této věci nežertoval ani jsem nijak jinak nevytvářel takový dojem. Jde o lživé tvrzení, které z určitého úhlu pohledu lze označit přímo za pomluvu.

Kdo toto tvrzení vymyslel a také ten, kdo si je vědom jeho nepravdivosti a přesto ho dále šíří, měl by se nad sebou vážně zamyslet - u těchto osob jde o závažné porušení osmého přikázání. 

2. Nechci ani odejít z nížkovské farnosti. Líbí se mi tu. Nicméně se může stát, zvláště vzhledem k tomu, že v naší diecézi stejně jako v celé Evropě ubývá kněží, že mne pan biskup přesune na jiné místo v diecézi. V takovém případě se pochopitelně poslušně přestěhuji. 

 

Abych nějak svá výše uvedená tvrzení nějak doložil, připojuji v příloze potvrzení o tom, že jsem se nedávno na nížkovskou faru přihlásil k trvalému pobytu. 

 

S přáním požehnaných dnů

Zdeněk Sedlák, administrátor farnosti Nížkov 

 

 

   

Soubory ke stažení