Dispens diecézního biskupa od účasti na nedělní mši svaté

S účinností od soboty 3. října 2020 do odvolání uděluje dicézní biskup Jan Vokál pro věřící na území Královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté v kterémkoliv z následujících případů:

a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

b) jsou v povinné karanténě,

c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny,ochrana druhých),

d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

 

Diecézní biskup Jan Vikál dále nabádá v zájmu ochrany ohrožených skupin obyvatel k dodržování vládou nařízených omezení.