Omezení bohoslužeb od 14. října

Na oficiálním webu české katolické církve www.cirkev.cz byl publikován v úterý 13. října v 16 hod. článek, který shrnuje z příslušného usnesení vlády body týkající se bohoslužeb a který níže přebíráme:

Od 14. 10. 00.00 hodin platí mj. tato nová omezení (viz Usnesení Vlády ČR č. 1021):
- vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob** - výslovně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí

- tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby ***, ty jsou omezeny až od pondělí 19. 10. na počet 30 osob  

- společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6)

- zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu

- uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských (usnesení č. 1022), což se dotkne i naší výuky náboženství

Prosíme věřící, aby ohledně dalších informací sledovali pokyny místního ordináře a administrátora farnosti. Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.

Komentář administrátora farnosti: 

** v případě členů jedné domácnosti může být počet účastníků vyšší než 6 osob

 

*** tato výjimka: - je v usnesení č.1021, platném od středy 14.10. výslovně zmíněna;

- v předchozím krizovém opatření, přijatém vládním usnesením č.996, a platném do úterka 13.10. ale tato výjimka výslovně zmíněna nebyla - to vedlo k různým výkladům, proto jsme po konzultaci s odpovědnou osobou na královéhradeckém biskupství a s pozůstalými upořádali pohřeb pana Ladislava Augustina jen v úzkém rodinném kruhu; při rozhodování jsem bral v úvahu také to, že okres Žďár nad Sázavou bohužel nyní patří k okresům s nejvyšším nárůstem počtu nových případů koronaviru v přepočtu na počet obyvatel (po úterku 13.10. je v našem okrese počet nových případů koronaviru za sedm uplynulých dnů čtvrtý nejvyšší v Česku). Pozůstalým i těm, kdo chtěli na pohřeb pana Augustina přijít, a nemohli, se omlouvám. ale snažil jsem se rozhodovat co nejzodpovědněji.      

 

S přáním pokoje 

Zdeněk Sedlák, administrátor 

 

Poslední aktualizace 14.10., 10:02 hod.