Pár krásných tipů z Rádia Vaticana

Milí farníci,

dovolím si zde odkazy na pár dobrých zpráv. 

Nejen moji předchůdci bratři Petruchové jistě mají radost z beatifikace italského mladíka Carla Acutise, který, jak se píše v článku na webu Rádia Vaticana: "byl od útlého věku přitahován úctou k eucharistii. „»Eucharistie je mojí autostrádou do nebe,« říkával často. Účastnil se denně mše a dlouho prodléval na adoraci Nejsvětější svátosti. »Do Ráje se jde přímo, přistupuje-li se denně k eucharistii!« – byl přesvědčen nový blahoslavený, který mocně vnímal povolání pomáhat druhým objevovat blízkost Boha a krásu přebývání s Ním. „Za tímto účelem používal také internet,“ zdůraznil kardinál Vallini."    Carlo byl beatifikován 10. října, jeho liturgická připomínka se stanovuje na 12. října. Více na https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31773

 

V Norsku byl poprvé po téměř pěti stech letech vysvěcen v sobotu 26. září katolický biskup. Stal se jím nový biskup diecéze Trondheim Erik Varden. Více na   https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31701 

 

Datováním podle radiouhlíkové metody bylo zjištěno, že krásné ilustrované překlady evangelií, které vlastní pravoslavný klášter Abuna Garima v severní Etiopii, nepocházejí až z 11. století, jak se dosud soudilo, nýbrž už z konce 4. nebo počátku 5. století. Jde tedy o vůbec nejstarší ilustrovaný překlad evangelií. Více na:  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31699 

Já bych k tomu dodal: všimli jste si, že tento překlad pochází z doby dávno před Cyrilem a Metodějem? A vzpomněli byste si, že první zmínku o křtu Etiopana najdeme už v 8. kapitole Skutků apoštolů? 

 

Ve Vietnamu daly státní úřady povolení ke stavbě nového semináře pro dvě stě seminaristů, protože kvůli nárůstu počtu kněžských a řeholních povolání kapacita současných seminářů nepostačuje. Více na https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31684

S přáním pokoje a dobra  

 

Zdeněk Sedlák, duchovní správce