Malá poznámka ke Dni Bible

Milí farníci,

15. listopadu 2020 slavíme Den Bible. 

Dovolím si k tomu jednu poznámku. Už jste ji ode mne asi četli nebo slyšeli, ale přesto.

Svatý Pavel na začátku 6. kapitoly píše o tom, že jsme křtem ponořeni do Kristovy smrti a vlastně i do jeho zmrtvýchvstání a tím se máme podobat Kristu a žít novým životem. Křesťan má být tedy "ponořen do Krista"  nebo chcete-li, má obléci Krista. Svatý Pavel to na jiném místě vyjadřuje slovy "už nežiji já, ale žije ve mně Kristus".

K tomuto ponoření do Krista patří myslím kromě onoho ponoření do Kristovy smrti a zmrtvýchvstání také ponoření do modlitby, ponoření do svátostí a rovněž ponoření do Bible, ponoření do Božího slova. Vždyť v prologu Janova evangelia se mluví o Božím synu jako o slově, které se stalo tělem. Kéž se nám tedy v rámci rozhovoru s Bohem daří být ponořeni i do Božího slova. 

 

S přáním pokoje a radosti

 

Zdeněk Sedlák