Výnosy pokladniček Tříkrálové sbírky v naší farnosti

MIlí čtenáři těchto stránek,

vzhledem k epidemiologické situaci v naší farnosti, stejně jako jinde, nemohly letos chodit skupinky koledníků Tříkrálové sbírky. 

Proto byly na čtyřech nejhojněji navštěvovaných místech naší farnosti umístěny stacionární (=stanovištní) pokladničky s těmito výnosy:

Farní kostel sv. Mikuláše ................ 23 887,- Kč

Prodejna COOP v Nížkově ..............10 372,- Kč

Prodejna COOP v Bukové ..................6550,- Kč

Prodejna COOP v Sirákově ............. 14 370,- Kč

Celkem ............................................. 55 179,- Kč

Na vysvětlenou doplňuji, že prodejna COOP v Poděšíně je dlouhodobě uzavřena. 

Letošní výnos stacionárních pokladniček je ve farnosti Nížkov na úrovni 60 % výnosu loňského, což vzhledem k situaci považuji za velmi dobrý výsledek. Z průběžných výsledků sbírky se zatím zdá, že celorepublikový výnos stacionárních pokladniček bude v porovnání s loňským rokem na podobné úrovni jako v naší farnosti (v absolutním vyjádření odhadem 75-80 mil. Kč). 

Hodí se doplnit, že oproti loňsku přibyla možnost přispět do online pokladničky. K 27. lednu přispěli dárci v působnosti Oblastní charity Havlíčkův Brod částkou přes 133 000,- Kč a nepochybně mezi nimi byli také obyvatelé naší farnosti. 

Zatímco minulý rok vynesla tříkrálová sbírka celkem téměř 134 mil. Kč, letos to podle průběžných výsledků k 5. únoru vypadá na částku okolo 80 mil. Kč. Definitivní výsledek bude ale znám až po ukončení koledování do online pokladničky. Do online pokladničky je možno přispívat na www.trikralovasbirka.cz až do 30. dubna 2021, takže konečný výsledek stále ještě můžete ovlivnit i vy.    

Chtěl bych zde jménem Charity poděkovat všem, kdo ať už do stacionárních pokladniček nebo jinou formou do Tříkrálové sbírky přispěli, pánům starostům za pomoc při zapečeťování pokladniček a sčítání výnosu sbírky a také personálu prodejen COOP, v nichž byly pokladničky umístěny.

Z výnosu Tříkrálové sbírky je určeno 65 % příslušné oblastní charitě (v našem případě Oblastní charitě Havlíčkův Brod) na pomoc lidem v nepříznivé situaci, 15 % na projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové, 10 % pomůže potřebným v zahraničí (v našem případě v Indii v oblastech Bangalore a Belgaum), 5 % podpoří celostátní projekty a 5 % činí náklady spojené se sbírkou.   

Zdeněk Sedlák