Prosba biskupství královéhradeckého o finanční podporu

Milí farníci, 

zatímco naše farnost je na tom finančně i přes výpadek kostelních sbírek zatím chvála Bohu dobře, tak pandemie koronaviru vedla k tomu, že některé účelové sbírky, které farnosti odvádějí biskupství na účely, a které se týkají i nás, se nekonaly. Typickým příkladem je sbírka na sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov, kterou farnosti odvádějí biskupství a to pak centrálně platí pojišťovně pojistné. Jiným příkladem je sbírka na kněžský seminář.   

Biskupství proto prosí ty, kdo mají tuto možnost o příspěvek na účet uvedený v příloze této novinky. 

Protože ne pro všechny, kdo by chtěli přispět, je snadné přispět převodem na účet, je pro tyto účely nyní také určena pokladnička u schodů na kůr. Do 14. února je určena na biblický apoštolát, do 28. února na pojištění, od 1. března na kněžský seminář. Je též možno předat částku na některý z účelů, uvedených v příloze přímo duchovnímu správci a ten ji přepošle na biskupství. 

Předem zaplaťpánbůh všem, kdo se rozhodnou přispět. 

V příloze připojujeme dopis z biskupství.  

Soubory ke stažení