Prosba o opatrnost a o modlitbu

Milí čtenáři těchto stránek,

když píšu tento příspěvek, je několik nížkovských farníků hospitalizováno kvůli onemocnění koronavirem. Prosím vás proto všechny o modlitbu za nemocné a také o důsledné dodržování epidemiologických opatření. Vím, že nám kontakty a společnost přátel chybějí, přiznávám, že ani já jsem nebyl vždy dost opatrný, lituji toho a omlouvám se, pokud jsem někoho pohoršil.  

V Česku se nyní šíří britská mutace koronaviru, která je, zdá se, nakažlivější. I proto je třeba snažit se důsledně dodržovat předepsaná opatření.  

Prosme za nemocné, prosme Ducha svatého pro sebe i pro ostatní také o dar trpělivosti s opatřeními, která jsou sice omezující, ale nutná pro ochranu zdraví.

Podle různých průzkumů se zhruba šestina až třetina obyvatel nezodpovědně nedodržuje opatření. S využitím poměrně jednoduché matematiky si každý může spočítat, že hlavní příčinou přeplněných nemocnic a vysokého počtu úmrtí je právě nezodpovědnost konkrétních jedinců

Příklad: Určitě hodně zjednodušuji, ale kdyby od přijetí opatření v září 2020 do února 2021 došlo v průměru ke 20 přenosům v řetězu předávání koronaviru ze člověka na člověka a kdyby jen desetina těchto přenosů z člověka na člověka byla způsobena  nezodpovědností, které šlo snadno zabránit, pak by se jen ve 12 % řetězů předávání nevyskytl případ přenosu, kterému šlo zabránit a řetěz tak přerušit (komu se to nezdá: 0,9 na dvacátou je zhruba 0,12). To by znamenalo, že zbytek do 100%, tj. 88 % pacientů, dnes v nemocnicích nemuselo být, nebýt něčí nezodpovědnosti.

Nevím, co by mi na tyto výpočty řekli odborníci, kteří mají přesnější data, ale každopádně je naprosto očividné, že zastavení pandemie koronaviru závisí do velké míry na zodpovědnosti jednoho každého z nás!!!           

Pojďme se s Boží pomocí zapřít, omezme kontakty, dodržujme opatření (roušky, rozestupy, dezinfekce). Dodržování epidemiologických opatření  je skutkem tělesného milosrdenství vůči ohroženým skupinám. Stejně tak je skutkem milosrdenství i to, že se v době, kdy na nás dojde řada, necháme očkovat. Působme v obou ohledech také na mládež. Modleme se za obrácení těch, kdo svojí nezodpovědností ohrožují zdraví a životy druhých. 

Nedodržování epidemiologických opatření je hříchem proti pátému příkázání, a to dosti závažným!!!

Hříchem proti 5. přikázání může být i neochota nechat se očkovat (protože tím člověk ohrožuje zdraví své i zdraví druhých) - to platí v případě, že dotyčný není ovlivněn nějakým velkým strachem nebo mu v očkování nebrání nějaké vážné překážky.      

 

S přáním pevného zdraví, radosti z evangelia a pokoje

 

Zdeněk Sedlák, duchovní správce farnosti Nížkov