Možnost zpovědi na faře (i jinde)

Milí farníci,

protože se po naší zemi šíří nakažlivější britská mutace koronaviru a zpovědnice v našem farním kostele jsou poměrně malé a při více penitentech (zpovídajících se) po sobě není možné je dostatečně vyvětrat, nabízím také:

1) od 2. března možnost zpovědi ve společenské místnosti na faře, a to od úterý do pátku po mši svaté  v době do 19 hod. a v sobotu v době do 9 hod. Za příznivého počasí nabízím v obvyklém čase přede mší sv. také možnost zpovědi venku - na severní straně kostela, kde je relativní soukromí. 

2) počínaje nedělí 14. března nabízím také možnost zpovědi ve společenské místnosti na faře po skončení poslední nedělní mše sv., tj. od cca 11 hod. do 12 hod.   

3) Telefonicky  nebo e-mailem je možné se také domluvit na jiné době či jiném místě zpovědi.  

 

S přáním pevného zdraví, pokoje a dobra

Zdeněk Sedlák, duchovní správce