Požehnané Velikonoce!

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!

 

Přeji všem radostné, požehnané Velikonoce! 

 

Zdeněk Sedlák, duchovní správce