Na nedělní mše sv. již není nutné si rezervovat účast

Milí farníci, 

na nedělní mše svaté již není nutné si rezervovat účast. Snažte se prosím nadále, nakolik to je možné, dodržovat odstupy od osob z jiných domácností. 

Děkuji za pochopení.

Zdeněk Sedlák, duchovní správce