Prosba Charity o pomoc Indii

Milí čtenáři našich farních stránek,

jak asi většina z vás ví, tak naše Diecézní katolická charita Hradec Králové pomáhá mimo jiné ve dvou indických diecézích Bengalore a Belgaum. I naše farnost pomáhá, a to příspěvky na vzdělání chlapce Jašavanatha a na další potřebné. 

Vzhledem k tomu, že Indii trpí další vlnou pandemie, obrátili se tamní biskupové Peter Machad a Derek Fernandéz na naši diecézní charitu s prosbou o pomoc. Diecézní katolická charita proto na pomoc Indii vyhlásila sbírku, do které můžete přispět na účet: 1387434288/2700 (uveďte variabilní symbol 54000).

Viz též leták v příloze. 

Všem dárcům Bůh oplať jejich štědrost.

Soubory ke stažení