Farní tábor: informace a prosba o pomoc s vařením

Táboroví vedoucí sdělují, že bližší informace k farnímu táboru budou brzy a stále se jim nepodařilo najít dobrovolníky, kteří by byli ochotni jim vařit na táboře. Pokud by mezi vámi někdo takový byl a jel by rád dětem na tábor vařit, tak se prosím nahlašte v sakristii farního kostela nebo u vedoucích (Josef Brukner, Aneta Pokorná, Tereza Bruknerová). Děkujeme.