V naší diecézi končí platnost dispenzu diecézního biskupa od účasti na nedělních bohoslužbách

Milí farníci,

v sobotu 21. srpna 2021 končí v naší královéhradecké diecézi platnost celodiecézního dispenzu od účasti na nedělních bohoslužbách, uděleného v souvislosti s koronavirovou pandemií naším diecézním biskupem Janem Vokálem. 

V této souvislosti připomínám, že kdo se z vážných zdravotních důvodů neúčastní nedělní mše sv., tak tím nehřeší proti přikázání o svěcení svátečního dne, i kdyby na neúčast žádný dispenz od faráře nebo biskupa neměl. 

Účast na nedělní mši svaté je, stejně jako mnoho jiných skutečností v našem životě, dar i úkol, ale především dar a teprve v tisíckráte slabším významu úkol. Být pozván na svatbu královského Syna je veliká pocta a na tuto rovinu mše svaté a našeho pozvání k účasti na ní bychom se měli snažit pamatovat. 

 

Zdeněk Sedlák