Dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách

Milí farníci,

jak jste si asi povšimnuli, v posledních týdnech nabírá pandemie koronaviru v naší zemi prudce na síle a denní počty nových případů čím dál strměji rostou. Vzhledem k vývoji posledních dvou týdnů lze takřka s jistotou očekávat, že se počty nových případů začátkem listopadu dostanou přes 10 000 denně. 

Abych těm, kdo mají úzkostlivější svědomí, ulehčil jejich rozhodování, uděluji všem farníkům Římskokatolické farnosti Nížkov jako jejich farář dispenz od účasti na nedělní mši svaté pro případ, že mají z důvodu pandemie koronaviru vážné obavy o zdraví své nebo svých blízkých. Ti, kdo z tohoto důvodu nebudou na mši svaté fyzicky přítomni, ať prosím věnují odpovídající čas usebrané modlitbě (např. při soustředěném sledování mše sv. ve sdělovacích prostředcích).

Tento dispenz nabývá platnosti ihned, tj. 23. října 2021 a platí do odvolání. 

Zároveň připomínám, že neúčast na nedělní mši sv. z důvodu vážné obavy o zdraví není proviněním proti třetímu přikázání, a to ani tehdy, kdyby na tuto neúčast nebyl vydán žádný dispenz.

S přáním pokoje, evangelní radosti a pevného zdraví

 

Zdeněk Sedlák, farář