Prodloužení období pro získání odpustků pro duše v očistci

Milí čtenáři,

 z důvodu přetrvávající pandemie zopakovala Apoštolská penitenciárie loňské dovolení. Tímto dovolením se prodlužuje doba, ve které lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci do 30. listopadu.

POZOR: Plnomocné odpustky je možné získat stejně jako dříve pouze PO OSM DNŮ, s tím, že loni i letos má věřící možnost vybrat si u nás tyto dny kdykoliv v období do 30. listopadu. Tato možnost výběru je dána proto, aby v obvyklých dnech 1. až 8.11. nedocházelo ke hromadění věřících.

 

Z webu www.cirkev.cz: 

Pravidla pro získání odpustků za zemřelé pro rok 2021:
Pravidla pro získání odpustků za zemřelé jsou shodná s pravidly z minulého roku, níže přinášíme souhrnný přehled podmínek.

Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla letos opět prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

návštěva hřbitova,
modlitba za zesnulé,
modlitba na úmysl Svatého Otce,
vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

návštěva kostela nebo kaple,
modlitba Otčenáš,
modlitba Věřím,
modlitba na úmysl Svatého Otce,
vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

 

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.