Pracovní skupinky synody o synodalitě

Pracovní skupinky synody by se měly setkat třikrát. Všeobecnou otázkou synody je, jak prožíváme společenství v církvi. Na prvním setkání si především vyberou nějakou konkrétnější otázku, nad kterou se chtějí pod vedením Ducha svatého zamýšlet. Na druhém a třetím setkání se pak nad ní skupinka zamýšlí. Důležité je, aby členové skupinky naslouchali jeden druhému i Duchu svatému, jak se ozývá v jejich nitru. 

Skupinka by měla mít pět až osm členů. Proto chceme, aby zájemci uvedli kontakt na sebe, abychom potom mohli skupinku snáze sestavit. Scházet se může na vhodném místě jak ve farních prostorách, tak v soukromí - dle toho, jak se členové domluví. 

Kdo je zvyklý modlit se, nemusí mít z účasti na práci skupinky obavy.