Pokyny pro biřmovance

Milí biřmovanci,

dávám vám nyní dva "domácí" úkoly.

1. vyberte si biřmovacího patrona, tj. světce, kterého si chcete vybrat za svého nebeského patrona a nést jeho jméno jako své biřmovací. Světců je mnoho, můžete si za patrona vybrat i někoho zatím "pouze" blahoslaveného. Životopisy svatých najdete např. na webu www.catholica.cz. Mohlo by se stát, že by se Vás pan biskup zeptal proč jste si vybrali právě tohoto světce: proto je dobré vědět, co Vás na něm zaujalo. Některé nově vyhlášené svaté a blahoslavené z nedávné doby na tomto webu zatím nenajdete, ale i tak je tam velmi bohatý výběr. 

2. vyberte si biřmovacího kmotra. Je vhodné aby to byl kmotr křestní, pokud tomu nebrání závažné důvody (někomu už ale třeba křestní kmotr zemřel nebo odpadl od víry). Kmotr nemusí být stejného pohlaví jako biřmovanec (třeba já mám biřmovací kmotru). Kmotr musí být sám biřmovaný katolík a měl by to být člověk, který není Vaším otcem nebo matkou, je mu už alespoň 16 let a sám také žije jako zbožný katolík.   

 

Další už nejsou úkoly, ale otázky k zamyšlení.

Návštěva biskupa je vzácnou příležitostí k tomu, si s ním pobesedovat. Zároveň vás ovšem nikoho nechceme do setkání s biskupem nutit. Otázka tedy zní, zda byste se měli zájem po biřmování s panem biskupem tak asi na půl hodiny setkat a popovídat si. On by vám mohl říci něco o sobě a vy byste se ho mohli zeptat, co by vás zajímalo. 

Dále by bylo hezké, kdyby panu biskupovi někdo z vás v kostele poděkoval a předal mu kytici.  

Dále je možnost s panem  biskupem poobědvat (buď by ho mohla některá rodina pozvat k sobě nebo je možný společný oběd s těmi, kdo by měli zájem) - rozmyslete se prosím do příštího setkání.

 

S přáním všeho dobrého

Zdeněk Sedlák, farář