Zájezd do Svaté země

Zvažujeme, že bychom se jako skupina farníků přidali k tomuto zájezdu, který pořádá CK Tereza Tichá Miklas (Miklas Tour):


Termín: 02.11.2022 - 09.11.2022
Cena: 29 990,- Kč

Vážení a milí poutníci, po covidové době mnozí z nás touží daleko více než jindy zavítat do Svaté země. Přijměte naše pozvání. Oproti minulým létům spolupracujeme s křesťanskou izraelskou cestovní kanceláří, abychom takto co nejvíce podpořili křesťany ve Svaté zemi. Nabízíme naši tradiční pouť s návštěvou nejznámějších, nejdůležitějších a nejkrásnějších míst ve Svaté zemi.
A ještě důležitá změna oproti minulosti - naše skupina bude čítat 25 - 30 osob, bude tedy více času na každého jednotlivce. Vydejte se s námi po stopách Ježíšových a jeho učedníků! 
Popis Zájezdu:

1. den: středa 2. 11. - sraz všech účastníků na letišti V. Havla v Praze v 18 hod. V 18.15 hod. začínají bezpečnostní pohovory s pracovníky izraelské letecké společnosti El Al.
Odlet ve 22.15 hod.

2. den: čtvrtek 3. 11. - přílet do Tel Avivu ve 03.05 hod. Naložení zavazadel do izraelského autobusu a odjezd do Galileje. Cestou krátká prohlídka: Joppe, Caesarea Přímořská (arch.park), Haifa ? kostel Stella Maris v 11 hod mše sv., Bahai zahrady, dále Kána, Nazareth. Ubytování a večeře - Nazareth 3* hotel.

3. den: pátek 4. 11. - Nazareth - mše sv. v 7 hod. bazilika Zvěstování. V 7.45 hod. snídaně. Celý den strávíme u Genezaretského jezera - Hora Blahoslavenství, Tabgha - rozmnožení chlebů, Menza Christi ? Petrův primát, Kafarnaum ? život prvotní církve. Fakultativně ?Petrova ryba?. Lodí po Genezaretském jezeře. Nocleh Nazareth.

4. den: sobota 5. 11. - snídaně. Naložení zavazadel, odjezd do Betléma. Hora Tábor ? v 10 hod. mše sv. Cesta Západním břehem Jordánu (West Bank) kolem hranice s Jordánskem. Kasr El Yehud ? Ježíšův křest, Jericho ? lanovkou na Horu pokušení, Zacheův strom. Vyhlídka v Judské poušti na klášter Jiřího Koziby, Ubytování a večeře v Betlémě.

5. den: neděle 6.11. - snídaně. Ain Karem - kostel Narození sv. Jana Křtitele, kostel Navštívení P. Marie ? mše sv. Yad Vashem ? Památník Holocaustu. Odpoledne Jeruzalém: Sion ? bazilika Zesnutí P. Marie, Večeřadlo, Galicantu ? kostel Kohoutího zakokrhání. Pěšky židovskou čtvrtí ke Zdi nářků. Betlém večeře a nocleh.

6. den: pondělí 7. 11. ? snídaně. Odjezd do Jeruzaléma: Oliivová hora ? kostel Nanebevstoupení Páně, kostel Pater Noster, kostel Dominus Flevit, kostel Národů v Getsemanech, kostel hrobu P. Marie, jeskyně Usnutí apoštolů. Pěšky k Štěpánské bráně, křižácký kostel sv. Anny, křížová cesta, bazilika Božího hrobu. Betlém - večeře a nocleh.

7. den: úterý 8. 11. - snídaně. Odjezd do Kumránu ? svitky od Mrtvého moře, Masada - výjezd lanovkou, prohlídka pevnosti. Koupání v Mrtvém moři u Jericha. Večeře a nocleh Betlém.

8. den: středa 9. 11. - snídaně, naložení zavazadel, mše sv. v bazilice Narození, Mléčná jeskyně. Kolem poledne Pole Pastýřů a odjezd na letiště Ben Gurion. Ve 14 hod. odbavení na letišti, odlet z Tel Avivu v 17.55 hod., přílet do Prahy ve 20.55 hod.

 

 

Stravování: 6x polopenze
Ubytování: 6x nocleh v 3* hotelích ve 2lůžk.pokojích (2x Nazareth, 4x Betlém)

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha - Tel Aviv - Praha s leteckou společností El Al, všechny letištní poplatky a taxy, přepravu autobusem po Izraeli, 6 nocleh v hotelích ve 2lůžk.pokojích s polopenzí, všechny vstupy dle programu, český průvodce, doprovod kněze, denně mše svatá, pojištění léčebných výloh včetně poj. na covid, pojištění storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje:
doplatek 45 USD na povinný tipping pro řidiče, izraelského průvodce a hotelové pracovníky - vybírá se až v Izraeli. Oběd Petrova ryba -20 USD. Možnost 1lůžkového pokoje za příplatek 5.300 Kč.


Nástupní místa:
Praha - letiště Václava Havla, terminál 1.

Poznámka:
doporučené kapesné 200-400 USD.
S přihláškou je potřeba uhradit 50% celkové ceny na účet CK: Fio banka: 2201198729/2010, doplatek nejpozději 1 měsíc před odjezdem.

Pas musí být platný nejméně ještě 6 měsíců po návratu z Izraele.

 

Kdo by měl z naší farnosti zájem se přidat, ať se prosím hlásí u faráře do 10. srpna, abychom viděli, jak velký je zájem.