Tříkrálová sbírka 2023 ve farnosti Nížkov

V sobotu 7. ledna 2023 proběhla Tříkrálová sbírka ve farnosti Nížkov. Ke 20:00 hod. dne 11.1. byly již všechny pokladničky úředně rozpečetěny s těmito výsledky:

Poděšín.........................22 352,- Kč

Rosička.......................... 4 350,- Kč

Sirákov ........................ 19 751,- Kč

Buková......................... 12 240,- Kč

Špinov............................ 1 600,- Kč

Nížkov (bez osad)......... 57 051,- Kč

Nížkov (s osadami)....... 70 891,- Kč

---------------------------------------------- 

farnost Nížkov celkem...117 344,- Kč

Zatím nejvyšší výnos byl v roce 2020, a to 91 849,- Kč.   Letošní rekordní výnos Tříkrálové sbírky tedy přesahuje výnos z roku 2020 o téměř 28 %. 

Děkujeme jménem Charity Česká republika všem, kdo do kasiček přispěli a velký dík patří koledníkům a vedoucím za jejich ochotu podpořit dobré dílo. 

Zdeněk Sedlák