Dva rozhovory k situaci ve Svaté zemi

Vážení, níže uvádím text rozhovoru s kardinálem Parolinem ze stránek Vatican News, který tam byl publikován 13. října a text rozhovoru s kardinálem Pizaballou, latinským patriarchou Jeruzaléma (z 11. října)

 

Kardinál Parolin: Útok na Izrael byl nelidský – legitimní obrana ať nezasáhne civilisty


Vatikánská média v rozhovoru s kardinálem státním sekretářem: prioritou je propuštění rukojmích, Svatý stolec je připraven na případné zprostředkování.
 
ANDREA TORNIELLI - ROBERTO CETERA

„Svatý stolec je jako vždy připraven na jakékoli nezbytné zprostředkování...“. Kardinál Pietro Parolin, státní sekretář, šest dní po teroristickém napadení Izraele definuje útok spáchaný minulou sobotu jako „nelidský“ a vznáší výzvu papeže Františka k propuštění všech rukojmích v rukou Hamásu. Parolin vyzývá k přiměřenosti při legitimní obraně Izraele, vyjadřuje obavy o civilní oběti při bombardování Gazy a opakuje, že navzdory tomu, co se děje, je pro skutečně spravedlivý mír třeba dospět k řešení dvou států, „které by umožnilo Palestincům a Izraelcům žít vedle sebe v míru a bezpečí“


Vaše Eminence, všechny konflikty jsou hrozné. Ale v tom, co se dozvídáme od minulé soboty za úsvitu, je crescendo bezprecedentní krutosti. Jsme svědky naprosté ztráty lidskosti. Existuje podle vás ještě prostor pro to, aby se zabránilo nejhoršímu?


Teroristický útok, který minulou sobotu provedl Hamás a další skupiny proti tisícům Izraelců, kteří se chystali oslavit den Simchat Tóra, na konci týdenního svátku Sukot, je nelidský. Svatý stolec vyjadřuje své naprosté a rozhodné odsouzení. Dále vyjadřujeme znepokojení nad muži, ženami, dětmi a starými lidmi, kteří jsou v Gaze drženi jako rukojmí. Vyjadřujeme svou blízkost postiženým rodinám, z nichž naprostá většina jsou Židé, modlíme se za ně, za ty, kteří jsou stále v šoku, za zraněné. Je třeba obnovit smysl pro rozum, opustit slepou logiku nenávisti a odmítnout násilí jako řešení. Napadení mají právo se bránit, ale sebeobrana musí zároveň respektovat parametr přiměřenosti. Nevím, jaký je prostor pro dialog mezi Izraelem a jednotkami Hamásu, ale pokud existuje, a doufejme, že ano, měl by být veden okamžitě a bez prodlení. To proto, aby se zabránilo dalšímu krveprolití, k jakému dochází v Gaze, kde je v důsledku útoků izraelské armády mnoho nevinných civilních obětí.


Papež František opakuje, že mír je postaven na spravedlnosti. Neexistuje mír, který by nebyl spravedlivý. Jakými slovy je dnes vyjádřen tento požadavek spravedlnosti pro obě strany konfliktu?


Mír lze budovat pouze na základě spravedlnosti. Latiníci rádi říkali: „Opus iustitiae pax“, mezi lidmi nemůže být mír bez spravedlnosti.  Zdá se mi, že největší možnou spravedlností ve Svaté zemi je řešení existence dvou států, které by umožnilo Palestincům a Izraelcům žít vedle sebe v míru a bezpečí a naplnilo by touhy většiny z nich. Toto řešení, s nímž počítá mezinárodní společenství, se v poslední době zdá některým lidem na obou stranách již nerealizovatelné. Jiným se zdá, že nikdy nebylo. Svatý stolec je přesvědčen o opaku a nadále je podporuje. Co je však nyní správné? Správné je, aby byla okamžitě vráceni rukojmí, a to i ti, které od minulých konfliktů drží Hamás: v tomto smyslu důrazně obnovuji výzvu, kterou v posledních dnech opakoval Svatý otec František. Je správné, aby Izrael v rámci legitimní obrany neohrožoval palestinské civilisty žijící v Gaze. Je správné, řekl bych nezbytné, aby v tomto konfliktu - stejně jako v každém jiném - bylo plně respektováno humanitární právo.


Papež František na závěr audience minulou středu apeloval na propuštění rukojmích a vyzval k ušetření životů nevinných. Vidíte prostor pro diplomatickou iniciativu Svatého stolce, podobnou té, která byla podniknuta v případě konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou?


Ano, osvobození izraelských rukojmích a ochrana životů nevinných v Gaze jsou jádrem problému, který vznikl útokem Hamásu a reakcí izraelské armády. Jsou jádrem obav nás všech, papeže a celého mezinárodního společenství. Svatý stolec je jako vždy připraven k jakémukoli potřebnému zprostředkování a snaží se jednat s orgány, jejichž kanály jsou již otevřené. Jakékoli zprostředkování za účelem ukončení konfliktu však musí brát v úvahu řadu prvků, které činí tuto problematiku velmi složitou a členitou, jako je otázka izraelských osad, bezpečnosti a otázka města Jeruzaléma. Řešení lze nalézt v přímém dialogu mezi Palestinci a Izraelci, podporovaném a podporovaném mezinárodním společenstvím, i když to nyní bude obtížnější.


Ve dvou nedávných rozhovorech, které palestinský prezident Mahmúd Abbás a izraelský prezident Isaac Herzog poskytli listu L'Osservatore Romano, oba ocenili neustálá slova o míru, která zaznívají od křesťanské menšiny ve Svaté zemi, jež je „solí“ této země. Křesťané jsou však v tlaku v rámci tohoto konfliktu a trpí.  Znepokojující je situace malé křesťanské komunity v Gaze, které hrozí zánik. Jak lze nyní křesťanům ve Svaté zemi konkrétně pomoci?


Především modlitbou a duchovní i materiální blízkostí. Tato má slova mají být novým potvrzením láskyplné blízkosti papeže a Svatého stolce. Křesťané jsou podstatnou součástí země, kde se Ježíš narodil, žil, zemřel a vstal z mrtvých. Nikdo si nedokáže představit Palestinu nebo Izrael bez křesťanské přítomnosti, která tam byla od počátku a bude tam navždy. Je pravda, že nyní malá katolická komunita v Gaze - asi 150 rodin - velmi trpí. A když trpí jeden člen, trpí celá církev, takže trpíme všichni. Víme, že se shromáždili ve farnosti. Farář se nemohl vrátit a zůstává v Betlémě. Vše je nehybné, ochromené, jakoby v sevření strachu a hněvu. Modlíme se za Izraelce, modlíme se za Palestince, modlíme se za křesťany, židy a muslimy: „Vyprošujte Jeruzalému pokoj: ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, ať vládne mír v tvých hradbách, bezpečnost v tvých palácích! Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat: Pokoj v tobě! Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, budu ti přát štěstí“ (Žalm 122).

 


Latinský patriarcha Jeruzaléma se obává dlouhé války


Latinský jeruzalémský kardinál patriarcha, který se vrátil do Izraele, vyjadřuje zármutek a úzkost nad tím, co se děje na Blízkém východě, uklidňuje ohledně podmínek křesťanů v Gaze a naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, které "se musí znovu podívat na izraelsko-palestinskou otázku a usilovat o uklidnění situace také prostřednictvím neveřejných zprostředkovatelů".
 
Roberto Cetera - Vatican News 


Odsouzení násilí ve všech jeho podobách, nutnost usilovat o příměří a především zajistit zmlknutí zbraní, aby "byly slyšet i jiné hlasy". Kardinál Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha jeruzalémský, je hrůzami, které se odehrávají v Izraeli a Gaze, zarmoucen, ale ne zcela překvapen, protože sám eskalaci napětí dlouho předvídal, i když ne v takové míře. Nově jmenovaný kardinál, který se včera v těchto dnech do Jeruzaléma, se obává, že válka se ukáže jako velmi dlouhá přinejmenším do té doby, než se vyřeší palestinská otázka.

Vaše Eminence, podařilo se vám vrátit do Jeruzaléma. Co jste viděl? Jaké jsou vaše dojmy?

Znovu vstoupit se mi podařilo až v pondělí večer a také dost nestandardně, s pomocí civilních i vojenských úřadů, jak izraelských, tak jordánských, protože jsem vstoupil přes Jordánsko. Našel jsem vyděšenou zemi, ohromenou tím, co se děje. Nárůst násilí se jistě čekal, ale rozhodně ne v této podobě, v takovém rozsahu a s takovou brutalitou. Našel jsem také tolik hněvu a tolik očekávání, že uslyšíme slovo vedení, útěchy a také objasnění toho, co se děje. Zkrátka, našel jsem zemi, která se hodně a okamžitě změnila.

Máte konkrétní zprávy o stavu křesťanské komunity v Gaze?

Ano, všichni jsou v pořádku. Některým rodinám byly zničeny domy, ale jsou v bezpečí. Všichni jsou shromážděni v prostorách farnosti a naší školy, za předpokladu, že tyto nejsou terčem útoku. Samozřejmě jsou pod velkým tlakem. Mají zásoby potravin na nějakou dobu, ale pokud bude situace obléhání pokračovat, bude to problém. Zatím jsme rádi, že jsou všichni v pořádku a že jsou shromážděni v prostorách farnosti.

V mnoha komentářích bylo poukazováno na nepředvídatelnost událostí v těchto hodinách, ale již několik měsíců jste upozorňoval na postupnou eskalaci násilí, které mohlo přerůst v něco ještě vážnějšího, jak se děje...

Byl jsem bohužel snadným prorokem. Eskalace střetu byla všem na očích. Ale výbuch takového násilí, rozsahu a brutality nikdo nepředpokládal. Tím se ovšem dostává na stůl otázka, která byla odložena: palestinská otázka, o níž si někteří mohli myslet, že je archivní. Dokud nebude palestinská otázka, svoboda, důstojnost a budoucnost Palestinců brána v úvahu způsobem, který je dnes nezbytný, budou vyhlídky na mír mezi Izraelem a Palestinou stále obtížnější.

Vaše Eminence, uvědomuji si, že vzhledem k probíhajícím bojům je obtížné dělat předpovědi, ale vidíte možné scénáře pro příštích několik hodin, pro příštích několik dní?

V tuto chvíli je jistě velmi obtížné dělat předpovědi. Je jasné, že nejsme ve vojenské operaci, ale ve vyhlášené válce. A obávám se, že to bude válka velmi dlouhá. Pravděpodobně se izraelská odpověď neomezí na bombardování, ale dojde k pozemní operaci. Je jasné, že jsme náhle vstoupili do nové fáze v životě této země a ve vztazích mezi Izraelem a Palestinou. Pokud se dá o vztazích mluvit.

Co byste rád řekl mezinárodnímu společenství?

Mezinárodní společenství se musí začít znovu dívat na Blízký východ a izraelsko-palestinskou otázku s větší pozorností než dosud. A musí usilovně pracovat na uklidnění situace, na přivedení stran k rozumnosti prostřednictvím mediací, které nemusí být nutně veřejné, protože ty veřejné nikdy nebudou fungovat. Potřebujeme podporu, odsoudit všechny formy násilí, izolovat násilníky a neúnavně usilovat o příměří. Protože dokud budou mluvit zbraně, nebude možné slyšet jiné hlasy.