Výzva předsedy ČBK k prezidentským volbám

Milí návštěvníci našich webových stránek,

už jsem chtěl poznamenat, že nejzajímavější na letošních prezidentských volbách je to, že se k nim zatím nevyjádřil nikdo z našich biskupů a ejhle, dnes byla publikována následující výzva pražského arcibiskupa:  

"Bratři a sestry,

za několik dnů se budou konat prezidentské volby. Je to důležitý milník v životě naší společnosti. Jako křesťané a občané jsme povinni přispět svým dílem k vytváření a upevňování společného dobra.

Především nezapomínejme na modlitbu. Je to Bůh, kdo řídí chod dějin, a od nás křesťanů se očekává, že budeme v dějinách, které nepřestávají být i dějinami spásy, působit jako kvas, sůl a světlo.

Druhou, neméně důležitou záležitostí, je naše účast ve volbách. Jděme k volbám a volme podle své úvahy a svého svědomí, při vědomí, že nevolíme anděla ani spasitele, ale jednoho z nás, který má své silné, ale i slabé stránky, někoho, s kým se nikdy nebudeme moci beze zbytku ztotožnit, protože to je možné jen ve vztahu k Bohu. Přesto nejde jen o volbu menšího zla. Věnujme svůj hlas tomu, kdo je přes všechny lidské nedokonalosti schopen a ochoten budovat společnost jako prostředí společného života, kde může každý z nás nalézt svůj domov.

K tomu Vám ze srdce žehnám

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a předseda ČBK

Praha, 9. ledna 2023"

 

 

Z prvního kola voleb nám zůstala celkem očekávatelná dvojice kandidátů. Co k tomu říci? Samozřejmě, nikdo není dokonalý a každému lze něco vytknout. 

Jedno srovnání má myslím ale docela velkou vypovídací hodnotu. Jeden z kandidátů v kritické situaci riskoval hodně možná i svůj život, aby pomohl kolegům, zatímco druhý kandidát v situaci nastupující podzimní vlny covidu oddalováním nepopulárních opatření riskoval životy svých spoluobčanů, aby pomohl volebním výsledkům svého hnutí. Komu z těch dvou opravdu záleží na lidech a kdo hledá jen svůj vlastní prospěch, je z tohoto srovnání snad zřejmé. 

A ještě jednu poznámečku. Lidé mají druhé přikázání Desatera obvykle zafixované ve zkrácené katechetické formulaci "nevezmeš jméno Boží nadarmo". Biblický text (Dt 20,7) ovšem začíná mírně odlišně, a sice slovy: "Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha". Máme i ze světových dějin příklady, jak se politici, jejichž náboženský život je křesťanství na hony vzdálen, čas od času před objektivy novinářů účelově tváří jako věřící nebo alespoň hledající. To je nejen pokrytectví, ale také to lze jednoznačně chápat jako zneužití Božího jména pro politické účely a tedy i jako provinění proti druhému přikázání. 

Do voleb přeji všem světlo a pokoj Ducha svatého  

 

Zdeněk Sedlák