Kostnice

UPOZORNĚNÍ: Toto jsou jediné oficiální stránky nížkovské kostnice. Za údaje na jiných webech neručíme. Podle našich návštěvníků se někdy objevují zveličené nebo jinak zkreslené informace o nížkovské kostnici. Naše kostnice například v žádném případě není největší v České republice, a to ani velikostí stavby, ani počtem ostatků. Například v naší nejznámější kostnici v podzemní části kaple Všech svatých v Kutné Hoře - Sedlci se nacházejí ostatky zhruba šedesáti tisíc lidí, což je asi desetkrát více než v Nížkově. 

Z dějin kostnice

Postavena byla v letech 1708-1709 z popudu polenského děkana Jana Haberlandta, tehdy správce nížkovské farnosti. Stavbu provedl stavitel Václav Klusáček. Za tereziánských válek v letech 1740 – 1748, války o habsburské dědictví 1740 – 42 a v době sedmileté války 1756 – 63 se v oblasti Nížkova pohybovala mnohá vojska. Po porážce císařské armády u Chotusic a Kladska byly ranění z obou stran sváženi do provizorních špitálů a lazaretů v Čechách, zejména na Českomoravské vrchovině. Zde hojně propukaly nakažlivé choroby, na které pak nemocní i jejich ošetřovatelé umírali. Nížkov je prakticky jedno velké pohřebiště, pohřbívalo se všude, podél cest, na poli, do podzemních chodeb a šachet. Kosti byly pak převáženy do „země posvěcené‟, do nížkovské kostnice. Podle průzkumu týmu profesora Troníčka z Československé akademie věd se zde nachází kosterní pozůstatky asi z 5 až 8 tisíc osob. Ostatky uložené v kostnici patří jak vojákům armád znepřátelených stran, tak místním, kteří zemřeli nakaženi, nebo pro ně prostě nezbylo místa na hřbitově.

OTVÍRACÍ DOBA

Během poutě (každoročně o 3. neděli velikonoční)

5.5. 2019 NEDĚLE od 9.00-17.00 (případně po část této doby při nedostatku dobrobolníků na dozor pouze možnost nahlédnutí přes mříž)

5. 5. 2019 ve 14:00 hod. komentovaná prohlídka kostela a následně kostnice

Květen

V květnu 2019 o pouti 5. května (viz výše). Dále pak 1. a 8. května, po oba svátky bude otevřeno 14-17 hod.  

Od  1. června pak bude kostnice otevřena každý víkend do konce září

Letní sezóna (červen - září)

Sobota 14.00-17.00

Neděle a státní svátky 14.00-17.00

!!!Pozor!!!

V sobotu 14. září 2019 bude kostnice z technických důvodů UZAVŘENA. Otevření v sobotu 28. září je zatím nejisté.

 

Případná aktuální omezení shora uvedené otevírací doby kostnice budou uváděna na tomto místě. 

Bude-li to v našich možnostech, pokusíme se větším skupinám (zvláště pak dětským táborům, školním výletům, turistickým výpravám apod.) vyhovět v případě zájmu o otevření kostnice i mimo uvedenou otevírací dobu. Je ovšem nutno nás v předstihu kontaktovat na tel. č. 566 675 129 (prosíme mimo neděle a pondělí) nebo mailem farnost-nizkov@seznam.cz. 

Bohoslužba (mše sv. za zemřelé) se v kostnici koná vždy o vzpomínce na všechny věrné zemřelé (2. listopadu).