Kostnice

Postavena byla v letech 1708-1709 z popudu polenského děkana Jana Haberlandta, tehdy správce nížkovské farnosti. Stavbu provedl stavitel Václav Klusáček. Za tereziánských válek v letech 1740 – 1748, války o habsburské dědictví 1740 – 42 a v době sedmileté války 1756 – 63 se v oblasti Nížkova pohybovala mnohá vojska. Po porážce císařské armády u Chotusic a Kladska byly ranění z obou stran sváženi do provizorních špitálů a lazaretů v Čechách, zejména na Českomoravské vrchovině. Zde hojně propukaly nakažlivé choroby, na které pak nemocní i jejich ošetřovatelé umírali. Nížkov je prakticky jedno velké pohřebiště, pohřbívalo se všude, podél cest, na poli, do podzemních chodeb a šachet. Kosti byly pak převáženy do „země posvěcené‟, do nížkovské kostnice. Podle průzkumu týmu profesora Troníčka z Československé akademie věd se zde nachází kosterní pozůstatky asi z 5 až 8 tisíc osob. Ostatky uložené v kostnici patří jak vojákům armád znepřátelených stran, tak místním, kteří zemřeli nakaženi, nebo pro ně prostě nezbylo místa na hřbitově.

OTVÍRACÍ DOBA

Během poutě (každoročně o 3. neděli velikonoční)

5.5. 2019 NEDĚLE od 9.00-17.00 (v r. 2019 se na hlídání kostnice do 13:00 se zatím nepřihlásili žádní dobrovolníci, proto bude do 13 hod. patrně pouze možnost nahlédnutí přes mříž)

5. 5. 2019 ve 14:00 hod. komentovaná prohlídka kostela a následně kostnice

Květen

V květnu 2019 o pouti 5. května (viz výše). Dále pak 1. a 8. května, po oba svátky bude otevřeno 14-17 hod.  

Od  1. června pak bude kostnice otevřena každý víkend do konce září

Letní sezóna (červen - září)

Sobota 14.00-17.00

Neděle 14.00-17.00

Stejná otevírací doba (14:00 -17:00) bude i o státních svátcích 1. a 8. května, 5. a 6. července a 28. září 2018. 16. června 2019 bude kostnice uzavřena (zveme vás namísto toho na 15 hod. na koncert do kostela sv. Mikuláše). 

Případná aktuální omezení shora uvedené otevírací doby kostnice budou uváděny na těchto stránkách. 

Bude-li to v našich možnostech, pokusíme se větším skupinám (zvláště pak dětským táborům, školním výletům, turistickým výpravám apod.) vyhovět v případě zájmu o otevření kostnice i mimo uvedenou otevírací dobu. Je ovšem nutno nás v předstihu kontaktovat na tel. č. 566 675 129 (prosíme mimo neděle a pondělí) nebo mailem farnost-nizkov@seznam.cz. 

Bohoslužba (mše sv. za zemřelé) se v kostnici koná vždy o vzpomínce na všechny věrné zemřelé (2. listopadu).