Kostnice

Postavena byla v letech 1708-1709 z popudu polenského děkana Jana Haberlandta, tehdy správce nížkovské farnosti. Stavbu provedl stavitel Václav Klusáček. Za tereziánských válek v letech 1740 – 1748, války o habsburské dědictví 1740 – 42 a v době sedmileté války 1756 – 63 se v oblasti Nížkova pohybovala mnohá vojska. Po porážce císařské armády u Chotusic a Kladska byly ranění z obou stran sváženi do provizorních špitálů a lazaretů v Čechách, zejména na Českomoravské vrchovině. Zde hojně propukaly nakažlivé choroby, na které pak nemocní i jejich ošetřovatelé umírali. Nížkov je prakticky jedno velké pohřebiště, pohřbívalo se všude, podél cest, na poli, do podzemních chodeb a šachet. Kosti byly pak převáženy do „země posvěcené‟, do nížkovské kostnice. Podle průzkumu týmu profesora Troníčka z Československé akademie věd se zde nachází kosterní pozůstatky asi z 5 až 8 tisíc osob. Ostatky uložené v kostnici patří jak vojákům armád znepřátelených stran, tak místním, kteří zemřeli nakaženi, nebo pro ně prostě nezbylo místa na hřbitově.

OTVÍRACÍ DOBA

Během poutě (každoročně o 3. neděli velikonoční)

15.4. 2018 NEDĚLE od 9.00-17.00 (do 10:30 z provozních důvodů pouze možnost nahlédnutí přes mříž)

15. 4. 2018 ve 14:00 hod. komentovaná prohlídka kostela a následně kostnice

Květen

V květnu 2018 předběžně 1. a 8. května, vždy 14-17 hod. 

Od  5. května pak bude kostnice otevřena každý víkend do konce září

Letní sezóna (květen - září)

Sobota 14.00-17.00

Neděle 14.00-17.00

Stejná otevírací doba (14:00 -17:00) bude i o státních svátcích 1. a 8. května, 5. a 6. července a 28. září 2018.

Bude-li to v našich možnostech, pokusíme se větším skupinám (zvláště pak dětským táborům, školním výletům, turistickým výpravám apod.) vyhovět v případě zájmu o otevření kostnice i mimo uvedenou otevírací dobu. Je ovšem nutno nás v předstihu kontaktovat na tel. č. 566 675 129 nebo mailem farnost-nizkov@seznam.cz. 

Bohoslužba se zde koná jedenkrát v roce o vzpomínce na všechny věrné zemřelé (2. listopadu).