Schönstattské hnutí

Projekt putovní svatyňka je pastorační iniciativa mezinárodního Schönstattského hnutí. Panna Maria se vydává na cestu k lidem, k rodinám prostřednictvím putovního obrazu Třikrát podivuhodné Matky a Královny schönstattské. Od roku 1950 putuje obraz Panny Marie po světě. Putuje od rodiny k rodině, vždy na třídenní návštěvu v každém měsíci. Rodina přijímá Pannu Marii v Putovní svatyňce do svého domova. Panna Maria pak šíří kolem sebe atmosféru lásky a učí lásce.

Schönstatt, místní část Vallendaru u Koblence, Německo, je místem původu a světovým centrem mezinárodního Schönstattského hnutí.

U nás je poutním místem Schönstattského hnutí Rokole u Nového Města nad Metují.

V Nížkově máme již sedm putovních okruhů svatyněk s obrazem Panny Marie Třikrát podivuhodné. Což znamená, že přibližně sedmdesát rodin a jednotlivců z Nížkova přijímá každý měsíc Pannu Marii spolu s tím, kterého nese, Ježíše Krista.

Každoměsíční příchod a odchod putovní svatyňky nám může pomoci znovu si uvědomit cenu každého okamžiku. Můžeme ho tím více vnímat a využít. Panna Maria k nám přichází v symbolu putovní svatyňky a připomíná nám:

Jsi pro mne důležitý!
Udělej si malou pauzu!

Najdi si chvilku času
pro sebe,
pro druhé,
pro Boha.

Sleduj stopy Boží lásky.
Hledej Boha v lidech, zážitcích, věcech. 
Objevuj jeho ruku za krásným i těžkým.
Věř v jeho vedení právě v utrpení.
Buď statečný: Pán je s tebou!
Modli se k němu s důvěrou dítěte.

Začni ještě jednou 
se sebou samým,
s druhými,
se svým dobrým Bohem.

Náš životní rytmus je náročný. Všechno musí jít rychle. Termíny, zážitky, dojmy se překrývají. Hodnota života a lásky ustupuje snadno do pozadí. Trpí tím vztahy – vztah k Bohu a k bližním. Potřebujeme pro svůj každodenní život mít chvíli k ztišení a k setkání s Bohem a s druhými. 

K tomu ať nám pomáhá návštěva svatyněk v našich rodinách.