Pastorační rada

Pastorační rada farnosti

Ustanovená na období: 18. 12. 2014 - 1. 12. 2019

 

Předseda PRF:

Zdeněk Sedlák, administrátor farnosti

Místopředseda PRF:

Bohuslav Eliáš

 

Zapisovatelka: 

Marie Linhartová 

 

Jaroslav Štikar

Jan Poul

Ing. Jaromír Pospíchal

Josef Laštovička

Jiří Enderle

Jitka Mokrá

Marie Pojmonová

Klára Bruknerová

Aneta Pokorná

Petra Eliášová

 

Zástupce Charity ČR:

Jana Vosmeková