O farnosti

Z hlediska církevní správy je římskokatolická farnost Nížkov součástí královéhradecké diecéze. Území farnosti zahrnuje obce Nížkov (včetně částí Buková a Špinov), Poděšín, Rosička a Sirákov. Duchovním centrem farnosti je farní kostel svatého Mikuláše v Nížkově. Pravidelné nedělní bohoslužby se slaví také ve filiálním kostele Navštívení Panny Marie v Sirákově.

Na nížkovské návsi se vedle farního kostela nachází budova fary s farní kanceláří, bytem kněze a dalšími místnostmi, využívanými především pro setkávání různých společenství, nácviky scholy, duchovní obnovy apod. Lze si tu i vypůjčit knihy z farní knihovny.   

Blason znaku farnosti Nížkov, který byl zveřejněný ve Svatém roce Milosrdenství o nížkovské pouti, 10.dubna 2016: 

V modrém štítu červený, zlatě lemovaný heroldský kříž. Kříž, který je provázen čtyřmi zlatými liliemi (2, 2) směřujícími ze středu štítu, ve svislém rameni přeložen stříbrnou berlou vynikající z dolního okraje štítu, v příčném rameni přeložen třemi zlatými jablky. Nad štítem černý kněžský klobouk s jedním černým střapcem. 

Soubory ke stažení