O farnosti

Z hlediska církevní správy se římskokatolická farnost Nížkov nachází na východním okraji havlíčkobrodského vikariátu, který spadá do královéhradecké diecéze. Východní hranice farnosti tvoří zároveň hranici mezi královéhradeckou a brněnskou diecézí a tím i mezi českou a moravskou církevní provincií.  

Území naší farnosti zahrnuje obce Nížkov (včetně částí Buková a Špinov), Poděšín, Rosička a Sirákov. Duchovním centrem farnosti je farní kostel svatého Mikuláše v Nížkově. Pravidelné nedělní bohoslužby se slaví také ve filiálním kostele Navštívení Panny Marie v Sirákově. V dalších přifařených obcích se konají v místních kapličkách mše svaté pouze příležitostně, zpravidla 1 x za rok v měsíci květnu.

Na nížkovské návsi se vedle farního kostela nachází budova fary s farní kanceláří, bytem kněze a dalšími místnostmi, využívanými především pro setkávání různých společenství, nácviky scholy, duchovní obnovy apod. Lze si tu i vypůjčit knihy z farní knihovny.

Ve farnosti se nacházejí dvě mateřské školy (v Poděšíně a Nížkově) a jedna škola základní (v Nížkově).   

Blason znaku farnosti Nížkov, který byl zveřejněný ve Svatém roce Milosrdenství o nížkovské pouti, 10.dubna 2016: 

V modrém štítu červený, zlatě lemovaný heroldský kříž. Kříž, který je provázen čtyřmi zlatými liliemi (2, 2) směřujícími ze středu štítu, ve svislém rameni přeložen stříbrnou berlou vynikající z dolního okraje štítu, v příčném rameni přeložen třemi zlatými jablky. Nad štítem černý kněžský klobouk s jedním černým střapcem. 

Soubory ke stažení