Výuka náboženství

Doprovázení dítěte na jeho cestě víry je v první řadě posláním, povinností a zodpovědností jeho rodičů, kteří se k tomu zavázali při křtu. Výuka náboženství ve školách v tom může vydatně napomoci a proto ji lze vřele doporučit. Výuka náboženství ovšem v žádném případě nemůže a nedokáže nahradit katechezi v rodině. 

Náboženství na ZŠ Nížkov je nepovinný předmět, zapsáním žáka na výuku se ovšem stává účast povinná. Žák se přihlásí tím, že vyplní přihlášku, kterou obdrží ve škole a odevzdá ji podle pokynů školy.

Prosíme rodiče, aby dbali, popř. dohlédli na pravidelnou účast a včasný příchod svých dětí na hodinu náboženství.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA ZŠ V NÍŽKOVĚ ve školním roce 2022/23 probíhá podle následujícího rozvrhu:

1.-2. třída                                      L. Omesová

3. třída                   středa                12:00 - 12:45                        Z. Sedlák

4.-5. třída                          L. Omesová 

6.-9. třída               čtvrtek               13:40 - 14:25                        Z.Sedlák

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

Soubory ke stažení