Schola Calandrella

Schola Calandrella
je hudební uskupení mladých zpěváků, které funguje v Nížkově od roku 2011 pod vedením Petry Ločárkové. Její název se překládá jako skřivánek. Čítá kolem 10 členů a každoročně se účastní několika akcí.

Tradičně pořádá vánoční benefiční koncert v kostele sv. Mikuláše, tamtéž doprovází první nedělní mše v měsíci a jiné události jako jsou např. svatby, křtiny, svaté přijímání, křížové cesty, Noc kostelů apod.