Kontakt

 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:

kněz Zdeněk Sedlák, farář

tel.: 604 246 882, sedlak.zdenek@dihk.cz

 

adresa: 

Římskokatolická farnost Nížkov

Nížkov 10

592 12 Nížkov

 

IČ: 488 95 661

 

telefon: 604 246 882 (farář); dosavadní "pevné" telefonní číslo na faru bylo zrušeno z důvodu nevyužití ke 20.srpnu 2022 

email: rkf.nizkov@dihk.cz

 

DOBA PŘÍTOMNOSTI VE FARNÍ KANCELÁŘI (v květnu a červnu 2022 raději vždy předem volejte):

pondělí:     volný den

úterý:         správa nemovitostí

středa:       14:30 – 17:00

čtvrtek:      14:30 – 17:00

pátek:        návštěvy nemocných

nebo kdykoliv po předchozí domluvě (i v úterý, pátek či sobotu)

 

Příležitost ke svátosti smíření je ve všední dny půl hodiny přede mší svatou. 

Na církevní sňatek se prosím přijďte informovat alespoň pět měsíců před jeho zamýšleným termínem; rodiče na křest malého dítěte alespoň měsíc předem; příprava dítěte školního věku a dospělého na křest trvá déle. Více o svátostech na www.farnost-nizkov.cz/cs/svatosti.

 

DUCHOVNÍ SLUŽBA V NEMOCNICI V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Tamní nemocniční kaplan, RNDr. Mgr. Vojtěch Hrouda, Ph.D., je evangelík. Tím pádem sice může hospitalizovaným katolíkům posloužit duchovním rozhovorem, ale nikoliv svátostmi (jako svatým přijímáním, zpovědí, pomazáním nemocných či biřmováním (mimochodem evangelická církev tyto svátosti ani nezná)).

Proto se prosím těchto případech obracejte nejlépe na kněze, pověřeného brněnským biskupem katolickou duchovní službou v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Tímto knězem je administrátor z Fryšavy pod Žákovou Horou, R.D. Sylwester Jurczak, tel. 733 741 473. Ten je s momentální situací v nemocnicí nejlépe obeznámen. Samozřejmě je možné obrátit se také na nížkovského faráře nebo jiného katolického kněze. Svaté přijímání může podat rovněž jáhen nebo akolyta. 

 

KOSTNICE NÍŽKOV (ZA KOSTELEM SV. MIKULÁŠE):

Kostnice je otevřena v letní sezóně o sobotách, nedělích a státních svátcích vždy od 14 do 17 hod.

Aktuální změny otevírací doby a další informace na www.farnost-nizkov.cz/cs/kostnice