Kontakt

 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:

kněz Zdeněk Sedlák, farář

tel.: 604 246 882, sedlak.zdenek@dihk.cz

 

sídlo: fara Nížkov, Nížkov 10, 592 12 Nížkov; IČ: 488 95 661

 

telefon: 566 675 129 (kancelář)

email: farnost-nizkov@seznam.cz

 

DOBA PŘÍTOMNOSTI VE FARNÍ KANCELÁŘI:

pondělí:     volný den

úterý:         

středa:       14:30 – 17:00

čtvrtek:      14:30 – 17:00

pátek:        návštěva nemocných

nebo kdykoliv po předchozí domluvě

 

Příležitost ke svátosti smíření je ve všední dny půl hodiny přede mší svatou. 

Na církevní sňatek se prosím přijďte informovat alespoň pět měsíců před jeho zamýšleným termínem; rodiče na křest malého dítěte alespoň měsíc předem; příprava dítěte školního věku a dospělého na křest trvá déle. Více o svátostech na www.farnost-nizkov.cz/cs/svatosti.

 

DUCHOVNÍ SLUŽBA V NEMOCNICI V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Tamní nemocniční kaplan, RNDr. Mgr. Vojtěch Hrouda, Ph.D., je evangelík. Tím pádem nemůže hospitalizovaným katolíkům posloužit svátostmi, jako svatým přijímáním, zpovědí, pomazáním nemocných či biřmováním.

Proto se prosím v těchto případech obracejte nejlépe na kněze, pověřeného brněnským biskupem katolickou duchovní službou v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Je jím administrátor z Fryšavy pod Žákovou Horou, R.D. Sylwester Jurczak, tel. 733 741 473. Ten je s momentální situací v nemocnicí nejlépe obeznámen. Samozřejmě je možné obrátit se také na nížkovského faráře nebo jiného katolického kněze. Svaté přijímání může podat rovněž jáhen nebo akolyta. 

 

KOSTNICE NÍŽKOV (ZA KOSTELEM SV. MIKULÁŠE):

Kostnice je otevřena v letní sezóně o sobotách, nedělích a státních svátcích vždy od 14 do 17 hod.

Aktuální změny otevírací doby a další informace na www.farnost-nizkov.cz/cs/kostnice