Farní knihovna

Větší část knihovního fondu farní knihovny je uložena v chodbě na faře, menší část pak v lodi farního kostela sv. Mikuláše v policích na jednom z pilířů kůru. Na obou místech jsou uloženy knihy k zapisování výpůjček.