Mládež

Mládež v Nížkově se začala scházet na faře ještě za dob, kdy naši farnost spravoval pan farář Sandtner. Takže otce Sandtnera můžeme považovat za zakladatele této iniciativy, jak ji prožíváme v současné době. První pořádané setkání bylo přibližně v roce 2010. Scházeli jsme se jednou měsíčně v sobotu večer. Na úvod jsme se vždy modlili, poté nám P. Sandtner vysvětlil nějaký příběh z Bible nebo nás obohacoval o jiné zajímavé duchovní věci. Nakonec, což byl vždy velice očekávaný bod večera, se hrály deskové hry, jako Carcassone, Poker, a především Ligretto, které se stalo příčinou mnoha veselých příhod.

Zpočátku přicházelo mnohem více dívek než chlapců, což se postupem času nakonec obrátilo. V průběhu měsíců a let se na těchto setkáních vystřídalo mnoho nových tváří, ale jedna zůstávala stále stejná, a to otce Sandtnera. Bohužel však tato veselá tvář otce Sandtnera byla letos (2015) k 1. srpnu převelena do sousední farnosti. Jako pokračovatel práce otce Sandtnera k nám byl poslán pater Foltán. S mládeží jsme měli hned možnost ho blíže poznat. Na každoročním puťáku, který byl letos směřován do Nového Města nad Metují, s námi cestoval jak náš bývalý kněz Pavel Sandtner, tak i nový kněz Filip Foltán. A k naší úlevě se záhy ukázalo, že trend veselých mladých kněží bude pokračovat.

Ještě se ale vraťme k otci Sandtnerovi. Jeho odkaz byl zřejmý. S jeho příchodem byla pozornost více orientována na mladé. Podílel se společně s Přibyslavskou farností na pořádání každoročních vodáckých zájezdů, pořádal puťáky po různých místech ČR a také každoročně vypravoval autobus společně s Přibyslavskou farností na DSM v Hradci Králové, snad i nadále bude. Za zmínku pak jistě stojí realizace expedice na SDM v Madridu 2011, kterého se zúčastnilo kolem 10 mladých z naší farnosti. Na počest našeho bývalého kněze jsme na poslední schůzi mládeže konané 27. června odehráli turnaj v jeho oblíbené hře, Ligrettu. Turnaje se zúčastnilo krásných třináct účastníků.

K 1. srpnu nastoupil do Přibyslavské farnosti a u nás začíná kralovat mladý kněz plný elánu, Filip Foltán. Mladí jsou plní očekávání…

Chvilku to sice trvalo, ale od 10. 10. se kolem deseti mladých ve věku 16 až 25 let, nejen z naší farnosti či diecéze, schází každou lichou sobotu v 18 hodin na faře. Délka těchto schůzí není pevně dána. Záleží na aktuální náladě účastníků, popřípadě i na upovídanosti pana faráře. Na schůzkách se v první části věnujeme rozboru témat, která nás zajímají. Minulým tématem bylo přátelství, o kterém jsme si společně přečetli v Bibli na příkladu Davida a Jonatána, tomuto tématu se budeme i dále věnovat. Druhá část je věnována hrám, především Ligrettu, které jsme si všichni oblíbili včetně pana faráře. Ukazuje se, že i s ním se u této hry pořádně nasmějeme. Pokud je ale zájem, dá se i v druhé části diskutovat o aktuálních problémech jak duchovních, tak i světských.

V říjnu, měsíci zasvěceném Panně Marii a modlitbě růžence, jsme se společně s panem farářem modlili každou neděli před druhou mší svatou růženec, zpočátku v kruhu deseti lidí. Na poslední růženec, poslední říjnovou neděli, k nám však zavítalo téměř 30 veselých mladých z naší farnosti, z okolí i z větších dálek.

K dalším aktivitám (na schůzky i mimo ně) srdečně zveme i mladší mládež, než jaká se zde aktuálně setkává. V současné sestavě se prakticky scházíme od začátku a čas nezastavíme. Proto by to chtělo dodat nějaký nový vítr v podobě mladších lidí natěšených na zábavu, ale i na nové informace týkající se života. Vždyť když jsme tehdy začínali chodit na spolča mládeže, nejstaršímu z nás bylo téměř tolik, co nejmladšímu členu nyní. Opravdu tu není nuda, a abychom Vám to dokázali, ve zkratce ještě připomínáme některé akce, kterých jsme se zúčastnili:

-          Světové setkání mládeže v Madridu 2011

-          Každoroční vodácký zájezd

-          Puťáky (NP Podyjí-Thayatal, Nové Město nad Metují a okolí,…)

-          Jarní prázdniny na Vesmíru 2011 a v Příchovicích 2013

-          Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou

-          Každoroční Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové

-          Modlitba růžence

-          Účast na NEKu 17. října 2015 v Brně

-          Turnaj v pingpongu společně s mládeží z Přibyslavi

-          Turnaj v Ligrettu

Rozhodně si nechceme nechat ujít tyto akce a určitě budou ještě další, stačí přijít na schůzku a o všem budete vědět jako první:

1)      Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 19. 3. 2016

2)      Světové dny mládeže v Polsku (Krakově) 20. - 31. 7. 2016

3)      Celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017