Mládež

Mládež v Nížkově se začala scházet na faře ještě za dob, kdy naši farnost spravoval pan farář Sandtner. Takže otce Sandtnera můžeme považovat za zakladatele této iniciativy, jak ji prožíváme v současné době. První pořádané setkání bylo přibližně v roce 2010. Scházeli jsme se jednou měsíčně v sobotu večer. Na úvod jsme se vždy modlili, poté nám P. Sandtner vysvětlil nějaký příběh z Bible nebo nás obohacoval o jiné zajímavé duchovní věci. Nakonec, což byl vždy velice očekávaný bod večera, se hrály deskové hry, jako Carcassone, Poker, a především Ligretto, které se stalo příčinou mnoha veselých příhod.

Zpočátku přicházelo mnohem více dívek než chlapců, což se postupem času nakonec obrátilo. V průběhu měsíců a let se na těchto setkáních vystřídalo mnoho nových tváří, ale jedna zůstávala stále stejná, a to otce Sandtnera. K jistému nížkovské zármutku mládeže však zakladatel zdejšího společenství P. Sandtner byla  k 1. srpnu 2015 přeložen do sousední přibyslavské farnosti. 

Ještě se ale vraťme k otci Sandtnerovi. S jeho příchodem byla pozornost více orientována na mladé. Podílel se společně s Přibyslavskou farností na pořádání každoročních vodáckých zájezdů, pořádal puťáky po různých místech ČR a také každoročně vypravoval autobus společně s Přibyslavskou farností na DSM v Hradci Králové. Za zmínku pak jistě stojí realizace expedice na SDM v Madridu 2011, kterého se zúčastnilo kolem 10 mladých z naší farnosti.

Z dalších aktivit zdejší mládeže vybíráme:

 

-          Světové setkání mládeže v Madridu 2011

-          Světové dny mládeže v Polsku (Krakově) 20. - 31. 7. 2016

-          Každoroční vodácký zájezd

-          Puťáky (NP Podyjí-Thayatal, Nové Město nad Metují a okolí, Křemešník, okolí Nových Hradů u Litomyšle …)

-          Jarní prázdniny na Vesmíru 2011 a v Příchovicích 2013

-          Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou

-          Každoroční Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové

-          Modlitba růžence

-          Účast na NEKu 17. října 2015 v Brně

-          Turnaj v pingpongu společně s mládeží z Přibyslavi

-          Turnaj v Ligrettu

-          Celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017

Rádi mezi sebou přivítáme další mladé z naší farnosti.