Evangelizační kurz - pozvánka

Milí čtenáři, 

Od září 2023 do ledna 2024 bude v Královéhradecké diecézi probíhat 1. ročník Evangelizačního kurzu „Pojďte a uvidíte!“. Kurz je určen pro všechny katolíky, kteří chtějí nadále rozvíjet svůj osobní vztah s Kristem a zároveň se formovat v oblasti evangelizace.
Cílem kurzu je pochopení a ujasnění toho, co je to evangelizace, proč je evangelizace pro život církve a pro osobní vztah s Kristem podstatná a také hledání osobního poslání při hlásání evangelia.
Během kurzu proběhne evangelizace v „terénu“, které bude předcházet praktická i duchovní příprava.
Kurz bude probíhat po dobu pěti víkendů (od pátečního večera nebo sobotního rána do nedělního odpoledne). Termíny víkendů jsou následující: 23. – 24. září 2023, 14. – 15. října 2023, 11. – 12. listopadu 2023, 8. – 10. prosince 2023 a 19. – 21. ledna 2024.

První čtyři víkendy budou probíhat u sester salesiánek v Hradci Králové a poslední víkend proběhne na Hoře Matky Boží v Králíkách.


Témata jednotlivých víkendů znějí:

Stát se učedníkem misionářem,

Živit se modlitbou a svátostmi,

Vstříc setkání s druhými

Misionářský víkend.

Poslední víkend proběhne duchovní obnova, kterou povede P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

Během víkendového setkání můžete čekat přednášky, mši svatou každý den, společnou modlitbu během dne, práci v malých skupinkách, pestrý program uvnitř i venku a další.
Cena za celý kurz (včetně ubytování a stravování) je 3 000 Kč, z toho 1 000 Kč se bude platit dopředu po potvrzení přihlášení jako nevratná záloha. Pokud by finance měly být pro někoho překážkou účasti, lze se domluvit na individuálním řešení.
Přihlašování je možné do 18. 6. 2023 na webu www.bihk.cz/evangelizace/evangelizacni_kurz nebo na e-mailu evangelizace@dihk.cz.
K přihlášce je třeba napsat motivační dopis, ve kterém krátce popíšete, proč a s jakým cílem byste kurz chtěli absolvovat.
Koordinátorkou kurzu je Julie Němcová. Dále jsou v organizačním týmu Mons. Jan Paseka, R. D. Jan Uhlíř, R. D. Jan Linhart, sr. Jana Svobodová, FMA a pozvaní hosté.
Více informací: www.bihk.cz/evangelizace/evangelizacni_kurz, evangelizace@dihk.cz,
731 604 076.

Mgr. Ludmila Terezie Soukalová
diecézní ředitelka PMD

Poznámka faráře Sedláka: složení organizačního týmu vypadá slibně... 

Soubory ke stažení