Noc kostelů 2023 2.6.2023 - 2.6.2023

Dne 2. 6. 2023 proběhne opět po roce v naší farnosti Noc kostelů. Program bude zahájen dětskou mší svatou v 18 hodin v kostele svatého Mikuláše a program bude zakončen spálením úmyslů o půl deváté večer. Srdečně všechny zveme na bohatý program do našeho kostela svatého Mikuláše.

 

18:00 - Zahájení Noci kostelů mší svatou                                                             kostel

19:00 - 20:00 – Stezka sv. Mikuláše (stezka pro děti s úkoly a odměnou)            farní zahrada

19:00 - 19:30 – Vyprávění o pouti do Santiaga de Compostela                            kostel

20:00 – Komentovaná prohlídka kostela a kostnice                                              kostel/kostnice

21:00 – Chválové zpěvy s kytarou                                                                         kostel

21:30 – Spálení úmyslů a zakončení Noci kostelů                                                v areálu kostela

Souběžně probíhající program:

19:00 - 21:00 - Kavárna u sv. Mikuláše (prostor pro občerstvení, popovídání si venku s návštěvníky Noci kostelů, zkrácení dlouhé chvíle mezi přednáškami/koncertem; Výtěžek z Kavárny půjde na obnovu krovů farního kostela.)  

před farou/na faře

19:00 - 21:00 – Duchovní pastýři v naší farnosti                                                 kostel

19:00 - 21:00 – Zpřístupněná kostnice                                                                kostnice

19:00 - 21:00 - Komentované prohlídky věže s ukázkou natahování hodin        věž

19:00 - 21:00 – Život naší farnosti                                                                       Černá kaple

19:00 - 21:00 – Zpřístupněná farní zahrada                                                        farní zahrada

19:00 - 21:30 – Výstava ostatků sv. Jana Pavla II. a sv. Mikuláše, jejich životopisy                                                                                                    presbytář kostela

19:00 - 21:30 – Možnost vhození osobních proseb, díků a úmyslů do džbánu, zapálení svíčky

u oltáře sv. Václava (kostel)

20:30 - 21:00 – Hodina otevřených srdcí (meditační chvíle v kostele, možnost tiché modlitby, přímluvy, rozhovoru s knězem, svátosti smíření)                                   

kostel

Fotogalerie